7 dagen per week bereikbaar: 085-1304012

Disclaimer voor www.zonneschermdoek.nl

Sunshade Europe BV (Kamer van Koophandel: 81216505), hierna te noemen Sunshade, verleent u hierbij toegang tot www.zonneschermdoek.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Sunshade behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Sunshade spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sunshade.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sunshade nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sunshade.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sunshade, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

  • Volg onze socials: